Το βιομηχανικό ρολό, κατασκευάζεται από προφίλ  μονού ή διπλού τοιχώματος, επίπεδης διατομής, κοίλης (μπομπέ), κυρτής (ημιμπομπέ), προφίλ αλουμινίου διέλασης διπλού τοιχώματος, κλειστού τύπου ή διάτρητο ή δικτυωτό ανοιχτού τύπου . Ο άξονας είναι ασταρωμένος ενισχυμένος διαμέτρου 159Χ4 , 200Χ4 , 220Χ4 .
Η κίνηση του βιομηχανικού ρολού γίνεται μέσω τριφασικού ηλεκτρομειωτήρα ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο ηλεκτρόφρενο για την ακριβή οριακή ρύθμιση του ρολού (άνοδος-κάθοδος). Βάσει προδιαγραφών ασφαλείας, υποχρεωτικά τοποθετείται επικαθήμενο κουζινέτο που φέρει ενσωματωμένο φυγοκεντρικό μηχανισμό για την αποφυγή ανεξέλεγκτης πτώσης του ρολού. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, η κίνηση γίνεται με μηχανισμό χειροκίνησης με τη βοήθεια μανιβέλας η αλυσίδας.
Η λειτουργία του ρολού γίνεται με μπουτόν ή με διακόπτη μέσω πίνακα ή με τηλεχειρισμό με υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοκύτταρων ασφαλείας.