Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αυλόπορτες συρόμενες και ανοιγόμενες (μονόφυλλες ή δίφυλλες) για οικίες και επαγγελματικούς χώρους στις διαστάσεις και τα σχέδια του πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής πόρτας πεζών, χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγμά της. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών, η λεπτομέρεια κατασκευής ( κοπή, αφανείς συγκολλήσεις, φωσφάτωση, βαφή ) μας δίνουν ένα τέλειο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία βαφής γίνεται με εποξικό αστάρι δύο συστατικών, ακολουθεί δεύτερο χέρι αστάρι και στη συνέχεια το χρώμα επιλογής ή ηλεκτροστατική βαφή.
Η στήριξη των ανοιγομένων πορτών γίνεται σε δύο ρουλεμάν, ένα κωνικό κάτω για τα κάθετα φορτία και ένα ακτινικό πάνω για τα οριζόντια, ούτως ώστε με τα χρόνια λειτουργίας τους να επιβεβαιώνεται η ποιότητα , η ασφάλεια και η μακροζωία τους.
Η λειτουργία τους μπορεί να είναι χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη. Επιλέγουμε το κατάλληλο μοτέρ, λαμβάνοντας υπόψιν το μήκος και το βάρος της πόρτας, τη σωστή λειτουργία της, καθώς επίσης και τις ανεμοπιέσεις που αυτή δέχεται.